Luottamushenkilöt

Kokoomuksen valtuustoryhmässä on 12 valtuutettua.

He ovat vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä (Nimi, ammatti):
Valtuutettujamme ovat:

1. Vahvelainen, Saana, luokanopettaja, YTM
2. Jussila, Mauri, ylilääkäri 
3. Ollila, Heikki, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kunnallisneuvos 
4. Malm, Jorma toimitusjohtaja, rakennusinsinööri 
5. Ollila, Mika, toimitusjohtaja, varatuomari 
6. Hackspik-Tuomisto, Merja, sales support specialist, liiketalouden tradenomi (AMK) 
7. Tulenheimo, Tapio, vanhempi myyntipäällikkö, insinööri 
8. Alanko, Pertti maatalousyrittäjä, sotilasmestari (evp) 
9. Uotila-Välimäki, Soili, sosionomi (YAMK), sosiaali- ja terveysalan opettaja 
10. Muhonen, Anna-Maria, tuotepäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri 
11. Oesch, Tommy, yrittäjä   
12. Hillo, Simo, erityisluokanopettaja, yrittäjä

Varavaltuutettumme ovat:

1. Kääriäinen, Juha myyntijohtaja 
2. Huttunen, Pekka, upseeri 
3. Tiitola, Leena, myyntipäällikkö, KTM 
4. Hildén, Noora, yrittäjä 

Kangasalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan toukokuussa 2023 valinnut ajalle 01.06.2023 – 31.05.2025 puheenjohtajistoon (suluissa henk.koht. varaedustajat): 

Kaupunginhallitus
Puheenjohtaja Saana Vahvelainen (Anna-Maria Muhonen)
Jäsen Merja Hackspik-Tuomisto (Mauri Jussila)

Valtuuston I varapuheenjohtaja Mika Ollila

Valtuustoryhmän puheenjohtaja Merja Hackspik-Tuomisto

Tarkastuslautakunta 
jäsen Tiina Simolin (Tommy Oesch)
jäsen Sari Uskalinmäki (Hanna Majanmaa)

Keskusvaalilautakunta 
varapuheenjohtaja Maritta Könönen
varajäsen Petra Pohjola

Hyvinvointilautakunta
jäsen Simo Hillo (Pekka Huttunen)
Anna-Maria Muhonen (Tiina Simolin)

Sivistyslautakunta 
puheenjohtaja Soili Uotila-Välimäki (Anu Laurila)  
jäsen Tommy Oesch (Juha Kääriäinen)

Elinympäristölautakunta  
varapuheenjohtaja Pertti Alanko (Tapio Tulenheimo)  
jäsen Noora Hildén (Anna-Maria Muhonen)

Viranomaislautakunta  
jäsen Tiina Simolin (Tommy Oesch)  
jäsen Sari Uskalinmäki (Hanna Majanmaa)

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokunta 
puheenjohtaja Jorma Malm (Ville Viitala)

Käräjäoikeuden lautamies Pertti Alanko 
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet  
Tapio Tulenheimo ja Tommy Oesch.

Lisäksi edustajiamme on erilaisissa kaupungin omistamissa yhtiöissä, yhdistyksissä, säätiöissä sekä ylikunnallisissa toimissa.