Luottamushenkilöt

Kokoomuksen valtuustoryhmä on Kangasalan suurin 14:llä valtuutetullaan.

He ovat vertailuluvun mukaisessa järjestyksessä (Nimi, äänimäärä, vertailuluku, ammatti):

1. Haavisto, Jussi 425 3636,000, toimitusjohtaja, rakennusinsinööri
2. Vahvelainen, Saana 294 1818,000 luokanopettaja, YTM
3. Jussila, Mauri 226 1212,000 
4. Ollila, Heikki 223 909,000, yhteiskuntatieteiden kandidaatti, kunnallisneuvos 
5. Malm, Jorma 170 727,200 toimitusjohtaja, rakennusinsinööri 
6. Ollila, Mika 155 606,000 toimitusjohtaja, varatuomari 
7. Hackspik-Tuomisto, Merja 124 519,429 sales support specialist, liiketalouden tradenomi (AMK) 
8. Uotila, Riku-Sippo 118 454,500 maatalousyrittäjä 
9. Tulenheimo, Tapio 116 404,000 vanhempi myyntipäällikkö, insinööri 
10. Alanko, Pertti 107 363,600 maatalousyrittäjä, sotilasmestari (evp) 
11. Uotila-Välimäki, Soili 103 330,545 sosionomi (YAMK), sosiaali- ja terveysalan opettaja 
12. Muhonen, Anna-Maria 103 303,000 tuotepäällikkö, yhteiskuntatieteiden maisteri 
13. Oesch, Tommy 97 279,692 yrittäjä 
14. Hillo, Simo 94 259,714 erityisluokanopettaja, yrittäjä

Varavaltuutettumme ovat:

1. Kääriäinen, Juha 87 242,400 myyntijohtaja 
2. Huttunen, Pekka 67 213,882 upseeri 
3. Tiitola, Leena 65 202,000 myyntipäällikkö, KTM 
4. Hildén, Noora 59 191,368 yrittäjä 
5. Laurila, Anu 53 181,800 technical assistant, NTM 
6. Viitala, Ville 53 173,143 varainhoitaja 
7. Haavisto, Saija 52 165,273 liikkeenharjoittaja, yo-merkonomi 
8. Täyrönen, Petri 48 158,087 yrittäjä 
9. Tikander, Jana 46 151,500 sairaanhoitaja (AMK) 
10. Majanmaa, Hanna 45 145,440 kehityspäällikkö, VTM 
11. Syrjäläinen, Harri 43 139,846 toimitusjohtaja 
12. Lokkila, Kati 37 134,667 varhaiskasvatuksen opettaja 
13. Jauhia, Jouko 36 129,857 eläkeläinen, rakennusinsinööri

Kangasalan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 16.8.2021 valinnut (suluissa henk.koht. varaedustajat): 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Mika Ollilan
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Haavisto, (Heikki A. Ollila) 
Jäsen Saana Vahvelainen (Anna-Maria Muhonen) 
Jäsen Merja Hackspik-Tuomisto (Mauri Jussila) 

Tarkastuslautakunta varapuheenjohtaja. Jorma Malm (Ville Viitala) 
Keskusvaalilautakuntaan varapuheenjohtaja Maritta Könönen, varajäsen Petra Pohjola 

Hyvinvointilautakunta
jäsen Simo Hillo (Jorma Malm)
Anna-Maria Muhonen (Tiina Simolin)

Sivistyslautakunta 
puheenjohtaja Soili Uotila-Välimäki (Anu Laurila)  
jäsen Simo Hillo (Juha Kääriäinen) 

Elinympäristölautakunta  
varapuheenjohtaja Pertti Alanko (Jorma Malm)  
jäsen Noora Hildén (Anna-Maria Muhonen) 

Viranomaislautakunta  
jäsen Tiina Simolin (Tommy Oesch)  
jäsen Saija Haavisto (Hanna Majanmaa) 

Kangasalan Vesi -liikelaitoksen johtokunta 
puheenjohtaja Riku-Sippo Uotila (Ville Viitala) 

Käräjäoikeuden lautamies Pertti Alanko 
Kiinteistötoimitusten uskotut miehet  
Tapio Tulenheimo ja Tommy Oesch. 

Lisäksi edustajiamme on erilaisissa kaupungin omistamissa yhtiöissä, yhdistyksissä, säätiöissä sekä ylikunnallisissa toimissa.